PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Žehnání pokrmů
2 Duchovní obnova
3 Křížová cesta
4 Duchovní obnova v Popicích
5 Postní duchovní obnova
6 Farní ples
7 Večer chval Live 4G v Popicích
8 Kurz pro spolupracovníky
9 Děkanátní setkání mládeže
10 Tříkrálová sbírka 2024
11 Vánoční divadlo
12 Pozvání od Srdce
13 Rozloučení s Marií Fišerovou
14 Zpovídání před vánočními svátky
15 Vánoční jarmark
16 Advent ve farnosti Hustopeče
17 Týden modliteb za mládež
18 Godzone tour 2023
19 Potravinová sbírka 11.11.2023
20 Vincent de Paul
21 Srdečně zveme
22 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
23 Ekumenické setkání
24 Charismatická konference 2023
25 Postní duchovní obnova
26 Mikulášská nadílka 2022
27 Pozvání
28 Charitativní koncert
29 Děkanátní setkání mládeže
30 110.výročí narození P. Václava Drboly
31 Teologický kurz
32 Pouť rodin 2022
33 Pozvání na konferenci 2022
34 Modlitební karavan
35 Pozvání do Kurdějova
36 Pozvání
37 Absolventský koncert 2022
38 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
39 Pozvání ke společné modlitbě
40 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
41 Pozvání z Centra naděje a pomoci
42 ARCHA Rajnochovice
43 Jarní prázdniny pro mladé
44 Tříkrálová sbírka 2022
45 Pozvání od Srdce
46 Pozvání k adventním koncertům
47 Průvodce adventem
48 Online kurz pro mladé
49 Naber správný směr
50 Srdečně zveme
51 Děti ze Staroviček srdečně zvou
52 Srdečně zveme
53 Pozvání
54 Pozvání ze Staroviček
55 Nabídka pomoci
56 Pozvání k pěší pouti
57 Večer chval
58 Pozvání z Kurdějova
59 Závěrečná mše pro děti
60 Přednáška pro dospívající
61 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
62 Večer chval
63 Noc kostelů 2021
64 Pozvání k online obnově
65 Korunovační pouť v Žarošicích
66 Srdečně zveme
67 Žehnání polím
68 Farní tábor 2021
69 Online přenos z katedrály
70 Uctění památky
71 Velikonoční obřady
72 Možnost získání odpustků
73 Rok Svatého Josefa
74 Poselství papeže Františka k postní době 2021
75 Povolání ke kněžství
76 Valentinská pouť
77 Kurz pro dívky
78 Děkujeme!
79 Pokladničky v Hustopečích
80 Tříkrálová sbírka 2021
81 Jarmark pro fond milosrdenství
82 Adventní výzva pro děti
83 Výzva otce biskupa
84 Puls
85 Pastýřský list
86 Možnost získat odpustky prodloužena
87 Náš společný domov
88 Výzva k modlitbě růžence
89 Opatření 12.10.2020
90 První svaté přijímání
91 Teologický kurz
92 Mše a táborák pro děti
93 Cyklopouť do Křtin
94 Pozvání do Kurdějova
95 Aktovky
96 Pozvání
97 Noc kostelů 2020
98 Májový list Svatého otce
99 Farní tábor 2020
100 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
101 Bohoslužby ve Svatém týdnu
102 Pastýřský list - 31.3.2020
103 Výzva papeže Františka v době pandemie
104 Milí farníci, březen 2020
105 Jsme doma
106 Duchovní svaté přijímání
107 Děkanátní setkání mládeže
108 Tříkrálová sbírka 2020
109 Maškarní karneval
110 Farní ples 2020
111 Žehnání varhan ve Starovicích
112 Divadlo o sv. Anežce České
113 Pozvání na přednášku - Anežka
114 Říjen - misijní měsíc
115 Drakiáda 2019
116 Pěší pouť do Žarošic
117 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
118 Ohlédnutí za táborem 2019
119 Pozvání
120 Poděkování ČEZu
121 Výsledky soutěže
122 První svaté přijímání 2019
123 Setkání pečujících
124 Pozvání
125 Noc kostelů 2019
126 Děckanáda 2019
127 Ohlédnutí za farním plesem
128 Ohlédnutí za karnevalem
129 Výtvarná soutěž
130 Pozvání
131 Tříkrálová sbírka 2019
132 Dětský karneval
133 Faní ples 2018
134 Výlet do Mikulova
135 Zveme do Staroviček
136 Tříkrálový koncert 2019
137 Tříkrálová sbírka 2019
138 Farnost Starovičky zve
139 Pozvání
140 Pozvání do Starovic
141 Dušičky
142 Pozvání
143 Zveme na přednášku
144 Charitativní bazar
145 Žehnání Hustopečím
146 Hlavní pouť v Žarošicích
147 Pouť do Žarošic
148 Žehnání aktovek
149 Pozvání
150 Farní odpoledne
151 První svaté přijímání 2018
152 Farnost Kurdějov srdečně zve
153 Pouť do Mariazell
154 Pozvání na koncert
155 Noc kostelů 2018
156 Pozvání
157 Žehnání polí a nového kříže
158 Diecézní pouť ministrantů 2018
159 Děckanáda 2018
160 Pozvání na muzikál
161 Pozvání na setkání mládeže
162 Pozvání
163 Den modliteb a půstu za mír
164 Postnička
165 Fotografie z plesu 2018
166 Tříkrálová sbírka 2018
167 Děkanátní ples 2018
168 Nabídka kurzu Girasole
169 Tříkrálová sbírka 2018
170 Tříkrálová sbírka 2020
171 Tříkrálový koncert
172 Vánoční divadlo
173 Pozvání od Srdce
174 Přednáška pro mládež
175 Betlémské světlo 2017
176 Pozvání na koncert
177 Pozvání na koncert
178 Srdečně zveme
179 Pozvání
180 Poděkování sponzorům
181 Ekumenická modlitba
182 Mše svatá za donátory
183 Řím 2018
184 Misijní neděle
185 Pozvání
186 Srdečně zveme
187 Pěší pouť do Žarošic
188 Pozvání
189 Srdečně zveme
190 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
191 Poděkování sponzorům
192 Pouť rodin do Žďáru
193 Žehnání aktovek
194 Pouť v Křepicích
195 Kurdějovská pouť
196 Pozvání na kefasfest
197 Farní odpoledne
198 Poklady
199 Noc kostelů 2017
200 Celostátní setkání mládeže
201 Korunovační pouť
202 Děckanáda 2017
203 Přípravný fatimský den
204 Seminář o kurzech Alfa
205 Ohlédnutí - čtvrtý král
206 Pozvání na DSM
207 Čtvrtý král
208 Pozvání
209 Prosba z farnosti Brno-Lesná
210 Přednáška Věry Sosnarové
211 Pozvání na přednášku
212 Pozvánka z Archy
213 Maškarní karneval
214 Farní ples 2017
215 Tříkrálový koncert
216 Pozvání
217 Tříkrálová sbírka 2017
218 Pozvání na koncert
219 Vánoční divadlo 2016
220 Pozvání na duchovní obnovu
221 Všechny děti zveme!
222 Premiéra
223 Pozvání na přednášku - dospívání
224 Adventní koncerty
225 Pozvání na přednášku
226 Ohlédnutí za drakiádou
227 Drakiáda 2016
228 Farní víkend rodin
229 Pozvání na přednášku
230 Sbírka na podporu pastorace
231 Kurz teologie
232 Pouť rodin do Žďáru
233 Benefiční koncert
234 Farní tábory
235 Farní den 2016
236 Mše za nemocné děti
237 První svaté přijímání 2016
238 Farní den 2016
239 Noc kostelů 2016
240 Děckanáda 2016
241 Svatodušní koncert
242 Farní kavárna
243 Farní tábor 2016
244 Foto z farního plesu
245 Děkanátní setkání mládeže
246 Farní shromáždění
247 Ekumenická bohoslužba
248 Pozvání k misiím
249 Farní ples
250 Dětský karneval
251 Vánoční přání
252 Zpovídání před Vánocemi
253 Adventní duchovní obnova
254 Tříkrálová sbírka 2016
255 Bible a my
256 Vánoční divadlo
257 Pubertální Adventní Kalendář
258 Přijde letos Mikuláš?
259 Roráty pro děti
260 Pozvání
261 Pozvání - téma islám
262 Pozvání - téma uprchlíci
263 Pozvání na koncerty
264 Pozvání
265 Pozvání
266 Národní eucharistický kongres
267 Drakiáda
268 Pozvání na přednášku
269 Ohlédnutí za farním táborem
270 Rozloučení
271 Fotogalerie
272 Zemřel Mons. Václav Fišer
273 Žehnání aktovek
274 Ohlédnutí za Nocí kostelů
275 Ohlédnutí za děckanádou
276 Noc kostelů - muzikál
277 Concentus Moraviae
278 Ocenění
279 Pozvání
280 Děckanáda 2015
281 Farní den
282 Noc kostelů 2015
283 Oprava Soch
284 Děkujeme
285 Duchovní obnova
286 Pozvání na karneval
287 Farní shromáždění
288 Novoroční koncert
289 Farní ples
290 Vánoční divadlo
291 Betlémské světlo
292 Poděkování sponzorům
293 Duchovní obnova pro mládež
294 Den pro Blízký východ
295 Honzíkova cesta
296 Biřmování
297 Drakiáda
298 Pozvání
299 Pozvání
300 Pozvání
301 Žehnání aktovek
302 Poděkování za prázdniny
303 Pozvání k žehnání vitráží
304 Pozvání
305 Žehnání dětem
306 Pozvání
307 Vzpomínka na děckanádu
308 Pozvání pro děti
309 Z farního dne
310 Concentus Moraviae
311 Volby
312 Děckanáda 2014
313 Farní den 2014
314 Pozvání
315 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
316 Děkanátní ples "Mexická noc"
317 Poděkování
318 Farní shromáždění
319 Děkanátní ples
320 Vzkaz od Ježíška
321 Dětský maškarní karneval
322 Novoroční koncert
323 Pozvání
324 Adventní koncert
325 Adventní koncert
326 Synoda o rodině
327 Závěrečný večer alfa kurzů
328 Florbalový turnaj
329 Vzdělávání pro dospělé
330 Pozvání
331 Žehnání úrody
332 Slavnost sv. Václava
333 Drakiáda
334 Pouť do Žarošic
335 Žehnání aktovek
336 Oslava životního jubilea
337 Kurzy Alfa
338 Fotky z června
339 Pozvání k východní liturgii
340 Závěrečný táborák
341 Slavnost Ježíše Krista Krále
342 Boží Tělo
343 Hustopečský magazín
344 Perníková chaloupka
345 Děckanáda
346 Pozvání na muzikál
347 Pozvánka
348 Žehnání polí
349 Pozvání k besedě
350 Svatopetrský haléř
351 Pozvání
352 Světový den nemocných
353 Fotogalerie
354 Přátelské utkání
355 Výlet do Bonga
356 Děkanátní ples 2013
357 Farní shromáždění
358 Dětský maškarní karneval
359 Zpravodaj
360 Divadelní představení
361 Florbalový turnaj
362 Adventní koncerty
363 Slavnost sv. Anežky České
364 Děkanátní setkání mládeže
365 Beseda
366 Pozvání
367 Dušičky
368 Misijní neděle
369 Podzimní Cizkrajov 2012
370 Farní pouť do Polska
371 Soustředění scholy Za 9´9
372 Cykloputování
373 100. výročí narození V. Drboly
374 Pouť v Žarošicích
375 Poděkování za prázdniny a tábor
376 První svaté přijímání
377 Děckanáda
378 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
379 Noc kostelů 2014
380 Děckanáda 2012
381 Postní duchovní obnova
382 Poděkování
383 Tříkrálová sbírka
384 Dětský maškarní karneval
385 Farní shromáždění
386 Děkanátní ples 2012
387 Farní pouť do Polska
388 Farní tábor 2012
389 Úmysly mší svatých
390 Adventní koncerty
391 Betlémské světlo
392 Roráty
393 Adventní duchovní obnova
394 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
798926
Dnes47
Včera283
Tento týden1566
Tento měsíc5531
Celkem798926