PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Postní duchovní obnova
2 Mikulášská nadílka 2022
3 Pozvání
4 Charitativní koncert
5 Děkanátní setkání mládeže
6 110.výročí narození P. Václava Drboly
7 Teologický kurz
8 Pouť rodin 2022
9 Pozvání na konferenci 2022
10 Modlitební karavan
11 Pozvání do Kurdějova
12 Pozvání
13 Absolventský koncert 2022
14 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
15 Pozvání ke společné modlitbě
16 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
17 Pozvání z Centra naděje a pomoci
18 ARCHA Rajnochovice
19 Jarní prázdniny pro mladé
20 Tříkrálová sbírka 2022
21 Pozvání od Srdce
22 Pozvání k adventním koncertům
23 Průvodce adventem
24 Online kurz pro mladé
25 Naber správný směr
26 Srdečně zveme
27 Děti ze Staroviček srdečně zvou
28 Srdečně zveme
29 Pozvání
30 Pozvání ze Staroviček
31 Nabídka pomoci
32 Pozvání k pěší pouti
33 Večer chval
34 Pozvání z Kurdějova
35 Závěrečná mše pro děti
36 Přednáška pro dospívající
37 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
38 Večer chval
39 Noc kostelů 2021
40 Pozvání k online obnově
41 Korunovační pouť v Žarošicích
42 Srdečně zveme
43 Žehnání polím
44 Farní tábor 2021
45 Online přenos z katedrály
46 Uctění památky
47 Velikonoční obřady
48 Možnost získání odpustků
49 Rok Svatého Josefa
50 Poselství papeže Františka k postní době 2021
51 Povolání ke kněžství
52 Valentinská pouť
53 Kurz pro dívky
54 Děkujeme!
55 Pokladničky v Hustopečích
56 Tříkrálová sbírka 2021
57 Jarmark pro fond milosrdenství
58 Adventní výzva pro děti
59 Výzva otce biskupa
60 Puls
61 Pastýřský list
62 Možnost získat odpustky prodloužena
63 Náš společný domov
64 Výzva k modlitbě růžence
65 Opatření 12.10.2020
66 První svaté přijímání
67 Teologický kurz
68 Mše a táborák pro děti
69 Cyklopouť do Křtin
70 Pozvání do Kurdějova
71 Aktovky
72 Pozvání
73 Noc kostelů 2020
74 Májový list Svatého otce
75 Farní tábor 2020
76 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
77 Bohoslužby ve Svatém týdnu
78 Pastýřský list - 31.3.2020
79 Výzva papeže Františka v době pandemie
80 Milí farníci, březen 2020
81 Jsme doma
82 Duchovní svaté přijímání
83 Děkanátní setkání mládeže
84 Tříkrálová sbírka 2020
85 Maškarní karneval
86 Farní ples 2020
87 Žehnání varhan ve Starovicích
88 Divadlo o sv. Anežce České
89 Pozvání na přednášku - Anežka
90 Říjen - misijní měsíc
91 Drakiáda 2019
92 Pěší pouť do Žarošic
93 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
94 Ohlédnutí za táborem 2019
95 Pozvání
96 Poděkování ČEZu
97 Výsledky soutěže
98 První svaté přijímání 2019
99 Setkání pečujících
100 Pozvání
101 Noc kostelů 2019
102 Děckanáda 2019
103 Ohlédnutí za farním plesem
104 Ohlédnutí za karnevalem
105 Výtvarná soutěž
106 Pozvání
107 Tříkrálová sbírka 2019
108 Dětský karneval
109 Faní ples 2018
110 Výlet do Mikulova
111 Zveme do Staroviček
112 Tříkrálový koncert 2019
113 Tříkrálová sbírka 2019
114 Farnost Starovičky zve
115 Pozvání
116 Pozvání do Starovic
117 Dušičky
118 Pozvání
119 Zveme na přednášku
120 Charitativní bazar
121 Žehnání Hustopečím
122 Hlavní pouť v Žarošicích
123 Pouť do Žarošic
124 Žehnání aktovek
125 Pozvání
126 Farní odpoledne
127 První svaté přijímání 2018
128 Farnost Kurdějov srdečně zve
129 Pouť do Mariazell
130 Pozvání na koncert
131 Noc kostelů 2018
132 Pozvání
133 Žehnání polí a nového kříže
134 Diecézní pouť ministrantů 2018
135 Děckanáda 2018
136 Pozvání na muzikál
137 Pozvání na setkání mládeže
138 Pozvání
139 Den modliteb a půstu za mír
140 Postnička
141 Fotografie z plesu 2018
142 Tříkrálová sbírka 2018
143 Děkanátní ples 2018
144 Nabídka kurzu Girasole
145 Tříkrálová sbírka 2018
146 Tříkrálová sbírka 2020
147 Tříkrálový koncert
148 Vánoční divadlo
149 Pozvání od Srdce
150 Přednáška pro mládež
151 Betlémské světlo 2017
152 Pozvání na koncert
153 Pozvání na koncert
154 Srdečně zveme
155 Pozvání
156 Poděkování sponzorům
157 Ekumenická modlitba
158 Mše svatá za donátory
159 Řím 2018
160 Misijní neděle
161 Pozvání
162 Srdečně zveme
163 Pěší pouť do Žarošic
164 Pozvání
165 Srdečně zveme
166 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
167 Poděkování sponzorům
168 Pouť rodin do Žďáru
169 Žehnání aktovek
170 Pouť v Křepicích
171 Kurdějovská pouť
172 Pozvání na kefasfest
173 Farní odpoledne
174 Poklady
175 Noc kostelů 2017
176 Celostátní setkání mládeže
177 Korunovační pouť
178 Děckanáda 2017
179 Přípravný fatimský den
180 Seminář o kurzech Alfa
181 Ohlédnutí - čtvrtý král
182 Pozvání na DSM
183 Čtvrtý král
184 Pozvání
185 Prosba z farnosti Brno-Lesná
186 Přednáška Věry Sosnarové
187 Pozvání na přednášku
188 Pozvánka z Archy
189 Maškarní karneval
190 Farní ples 2017
191 Tříkrálový koncert
192 Pozvání
193 Tříkrálová sbírka 2017
194 Pozvání na koncert
195 Vánoční divadlo 2016
196 Pozvání na duchovní obnovu
197 Všechny děti zveme!
198 Premiéra
199 Pozvání na přednášku - dospívání
200 Adventní koncerty
201 Pozvání na přednášku
202 Ohlédnutí za drakiádou
203 Drakiáda 2016
204 Farní víkend rodin
205 Pozvání na přednášku
206 Sbírka na podporu pastorace
207 Kurz teologie
208 Pouť rodin do Žďáru
209 Benefiční koncert
210 Farní tábory
211 Farní den 2016
212 Mše za nemocné děti
213 První svaté přijímání 2016
214 Farní den 2016
215 Noc kostelů 2016
216 Děckanáda 2016
217 Svatodušní koncert
218 Farní kavárna
219 Farní tábor 2016
220 Foto z farního plesu
221 Děkanátní setkání mládeže
222 Farní shromáždění
223 Ekumenická bohoslužba
224 Pozvání k misiím
225 Farní ples
226 Dětský karneval
227 Vánoční přání
228 Zpovídání před Vánocemi
229 Adventní duchovní obnova
230 Tříkrálová sbírka 2016
231 Bible a my
232 Vánoční divadlo
233 Pubertální Adventní Kalendář
234 Přijde letos Mikuláš?
235 Roráty pro děti
236 Pozvání
237 Pozvání - téma islám
238 Pozvání - téma uprchlíci
239 Pozvání na koncerty
240 Pozvání
241 Pozvání
242 Národní eucharistický kongres
243 Drakiáda
244 Pozvání na přednášku
245 Ohlédnutí za farním táborem
246 Rozloučení
247 Fotogalerie
248 Zemřel Mons. Václav Fišer
249 Žehnání aktovek
250 Ohlédnutí za Nocí kostelů
251 Ohlédnutí za děckanádou
252 Noc kostelů - muzikál
253 Concentus Moraviae
254 Ocenění
255 Pozvání
256 Děckanáda 2015
257 Farní den
258 Noc kostelů 2015
259 Oprava Soch
260 Děkujeme
261 Duchovní obnova
262 Pozvání na karneval
263 Farní shromáždění
264 Novoroční koncert
265 Farní ples
266 Vánoční divadlo
267 Betlémské světlo
268 Poděkování sponzorům
269 Duchovní obnova pro mládež
270 Den pro Blízký východ
271 Honzíkova cesta
272 Biřmování
273 Drakiáda
274 Pozvání
275 Pozvání
276 Pozvání
277 Žehnání aktovek
278 Poděkování za prázdniny
279 Pozvání k žehnání vitráží
280 Pozvání
281 Žehnání dětem
282 Pozvání
283 Vzpomínka na děckanádu
284 Pozvání pro děti
285 Z farního dne
286 Concentus Moraviae
287 Volby
288 Děckanáda 2014
289 Farní den 2014
290 Pozvání
291 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
292 Děkanátní ples "Mexická noc"
293 Poděkování
294 Farní shromáždění
295 Děkanátní ples
296 Vzkaz od Ježíška
297 Dětský maškarní karneval
298 Novoroční koncert
299 Pozvání
300 Adventní koncert
301 Adventní koncert
302 Synoda o rodině
303 Závěrečný večer alfa kurzů
304 Florbalový turnaj
305 Vzdělávání pro dospělé
306 Pozvání
307 Žehnání úrody
308 Slavnost sv. Václava
309 Drakiáda
310 Pouť do Žarošic
311 Žehnání aktovek
312 Oslava životního jubilea
313 Kurzy Alfa
314 Fotky z června
315 Pozvání k východní liturgii
316 Závěrečný táborák
317 Slavnost Ježíše Krista Krále
318 Boží Tělo
319 Hustopečský magazín
320 Perníková chaloupka
321 Děckanáda
322 Pozvání na muzikál
323 Pozvánka
324 Žehnání polí
325 Pozvání k besedě
326 Svatopetrský haléř
327 Pozvání
328 Světový den nemocných
329 Fotogalerie
330 Přátelské utkání
331 Výlet do Bonga
332 Děkanátní ples 2013
333 Farní shromáždění
334 Dětský maškarní karneval
335 Zpravodaj
336 Divadelní představení
337 Florbalový turnaj
338 Adventní koncerty
339 Slavnost sv. Anežky České
340 Děkanátní setkání mládeže
341 Beseda
342 Pozvání
343 Dušičky
344 Misijní neděle
345 Podzimní Cizkrajov 2012
346 Farní pouť do Polska
347 Soustředění scholy Za 9´9
348 Cykloputování
349 100. výročí narození V. Drboly
350 Pouť v Žarošicích
351 Poděkování za prázdniny a tábor
352 První svaté přijímání
353 Děckanáda
354 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
355 Noc kostelů 2014
356 Děckanáda 2012
357 Postní duchovní obnova
358 Poděkování
359 Tříkrálová sbírka
360 Dětský maškarní karneval
361 Farní shromáždění
362 Děkanátní ples 2012
363 Farní pouť do Polska
364 Farní tábor 2012
365 Úmysly mší svatých
366 Adventní koncerty
367 Betlémské světlo
368 Roráty
369 Adventní duchovní obnova
370 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
684215
Dnes103
Včera207
Tento týden1259
Tento měsíc6210
Celkem684215