PostHeaderIcon Pozvání

 

PostHeaderIcon Výuka náboženství 2023 - 2024

Výuka náboženství začne v týdnu od 11. září.

Rozvrh výuky náboženství 2023/2024

1. + 2. třída

12:15-13:00

Pátek

ZŠ Komenského

P. Jan Nekuda

3. třída

12:15-13:00

Středa

ZŠ Komenského

P. Jan Nekuda

4. + 5. třída

13:15-14:00

Úterý

ZŠ Komenského

František Borovička

6. + 7. třída

14:00-14:45

Čtvrtek

ZŠ Nádražní

František Borovička

8. + 9. třída

14:00-14:45

Pátek

ZŠ Nádražní

P. Jan Nekuda

Attachments:
Download this file (Prihlaska_nabozenstvi.pdf)Přihláška do náboženství[ ]202 Kb
 

PostHeaderIcon Příprava na biřmování

V novém školním roce 2023/2024 od druhé poloviny září začne v Hustopečích nový běh přípravy na svátost biřmování.

Zveme na ni všechny mladé, kteří už vyšli základní školu, rovně i starší, i dříve narozené, kteří ještě biřmováni nebyli.

Biřmování je svátost křesťanské dospělovsti, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, abychom žili ve světě jako Ježíšovi svědkové.

Přihlásit se je možné v sakristii nebo u pana děkana do 15.9. 2023.

 

PostHeaderIcon Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi ohledně některých aspektů manželství a rodiny chceme připomenout, že k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která bývá stručně nazývána Istanbulská úmluva, jsme 13. května 2018 vydali pastýřský list, (1) a pak svůj názor podrobně odůvodnili v textu podepsaném zástupci různých křesťanských církví. (2)  
Náš názor se v tomto nemění. Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu, kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací“ (3) , do společnosti. 
S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“ a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí.
Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou. (4)

Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Velehrad, 5. července 2023
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Velehrad, 5. července 2023
----------------------------------
(1) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/spolecny-list-ceskych-a-moravskych-biskupu-ke-schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy_10
(2) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/stanovisko-k-zameru-ratifikace-istanbulske-umluvy_11
(3) např. František: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/papez-frantisek-pro-argentinsky-denik-snim-o-spravedlivejsi-ot.html; František: Maďarsko 28. dubna 2023, projev k občanským autoritám; https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230428-ungheria-autorita.html
(4)  srov. František: Amoris laetitia 52‒53, 251

 

PostHeaderIcon Světový den prarodičů a seniorů

V neděli 23. července se bude slavit v církvi světový den prarodičů a seniorů.

- Aby se poselství blízkosti a útěchy, které se tento den snaží vyjádřit, dostalo ke všem - i k těm, kteří jsou nejvíce izolovaní - doporučujeme navštívit osamělé starší. Návštěva může být příležitostí přinést dárek, například květinu, a společně přečíst papežovo poselství dne a modlitbu.

- Po pandemii se v mnoha kontextech účast seniorů na nedělní mši snížila. Den může být příležitostí, jak starším lidem pomoci znovu získat zvyk účastnit se mše svaté osobně, nabídnout jim i odvoz na mši sv..

- Návštěva staršího člověka je jednou z možností, jak získat plnomocné odpustky udělované u příležitosti tohoto dne.

- Seniory lze požádat o zvláštní modlitbu za mládež a zejména za ty, kteří se Světových dnů mládeže v Lisabonu zúčastní, a také za zdárný průběh akce.

- Apoštolská penitenciárie vyhlásila dekret o udělení plnomocných odpustků u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů.

- Pro seniory lze odpustek získat účastí na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto dne.

- Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu.

- Odpustky jsou uděleny také všem, kdo u příležitosti tohoto dne vykonají "skutek milosrdenství tím, že navštíví staršího člověka".

 
PřihlášeníNávštěvnost
741995
Dnes4
Včera195
Tento týden409
Tento měsíc8911
Celkem741995