PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Charitativní koncert
2 Děkanátní setkání mládeže
3 110.výročí narození P. Václava Drboly
4 Teologický kurz
5 Pouť rodin 2022
6 Pozvání na konferenci 2022
7 Modlitební karavan
8 Pozvání do Kurdějova
9 Pozvání
10 Noc kostelů
11 Absolventský koncert 2022
12 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
13 Pozvání ke společné modlitbě
14 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
15 Pozvání z Centra naděje a pomoci
16 ARCHA Rajnochovice
17 Jarní prázdniny pro mladé
18 Tříkrálová sbírka 2022
19 Pozvání od Srdce
20 Pozvání k adventním koncertům
21 Průvodce adventem
22 Online kurz pro mladé
23 Naber správný směr
24 Srdečně zveme
25 Sbírka potravin
26 Děti ze Staroviček srdečně zvou
27 Srdečně zveme
28 Pozvání
29 Pozvání ze Staroviček
30 Nabídka pomoci
31 Pozvání k pěší pouti
32 Večer chval
33 Pozvání z Kurdějova
34 Závěrečná mše pro děti
35 Přednáška pro dospívající
36 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
37 Večer chval
38 Noc kostelů 2021
39 Pozvání k online obnově
40 Korunovační pouť v Žarošicích
41 Srdečně zveme
42 Žehnání polím
43 Farní tábor 2021
44 Online přenos z katedrály
45 Uctění památky
46 Velikonoční obřady
47 Možnost získání odpustků
48 Rok Svatého Josefa
49 Poselství papeže Františka k postní době 2021
50 Povolání ke kněžství
51 Valentinská pouť
52 Kurz pro dívky
53 Děkujeme!
54 Pokladničky v Hustopečích
55 Tříkrálová sbírka 2021
56 Jarmark pro fond milosrdenství
57 Adventní výzva pro děti
58 Výzva otce biskupa
59 Puls
60 Pastýřský list
61 Možnost získat odpustky prodloužena
62 Náš společný domov
63 Výzva k modlitbě růžence
64 Opatření 12.10.2020
65 První svaté přijímání
66 Teologický kurz
67 Mše a táborák pro děti
68 Cyklopouť do Křtin
69 Pozvání do Kurdějova
70 Aktovky
71 Pozvání
72 Noc kostelů 2020
73 Májový list Svatého otce
74 Farní tábor 2020
75 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
76 Bohoslužby ve Svatém týdnu
77 Pastýřský list - 31.3.2020
78 Výzva papeže Františka v době pandemie
79 Milí farníci, březen 2020
80 Jsme doma
81 Duchovní svaté přijímání
82 Děkanátní setkání mládeže
83 Tříkrálová sbírka 2020
84 Maškarní karneval
85 Farní ples 2020
86 Žehnání varhan ve Starovicích
87 Divadlo o sv. Anežce České
88 Pozvání na přednášku - Anežka
89 Říjen - misijní měsíc
90 Drakiáda 2019
91 Pěší pouť do Žarošic
92 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
93 Ohlédnutí za táborem 2019
94 Pozvání
95 Poděkování ČEZu
96 Výsledky soutěže
97 První svaté přijímání 2019
98 Setkání pečujících
99 Pozvání
100 Noc kostelů 2019
101 Děckanáda 2019
102 Ohlédnutí za farním plesem
103 Ohlédnutí za karnevalem
104 Výtvarná soutěž
105 Pozvání
106 Tříkrálová sbírka 2019
107 Dětský karneval
108 Faní ples 2018
109 Výlet do Mikulova
110 Zveme do Staroviček
111 Tříkrálový koncert 2019
112 Tříkrálová sbírka 2019
113 Farnost Starovičky zve
114 Pozvání
115 Pozvání do Starovic
116 Dušičky
117 Pozvání
118 Zveme na přednášku
119 Charitativní bazar
120 Žehnání Hustopečím
121 Hlavní pouť v Žarošicích
122 Pouť do Žarošic
123 Žehnání aktovek
124 Pozvání
125 Farní odpoledne
126 První svaté přijímání 2018
127 Farnost Kurdějov srdečně zve
128 Pouť do Mariazell
129 Pozvání na koncert
130 Noc kostelů 2018
131 Pozvání
132 Žehnání polí a nového kříže
133 Diecézní pouť ministrantů 2018
134 Děckanáda 2018
135 Pozvání na muzikál
136 Pozvání na setkání mládeže
137 Pozvání
138 Den modliteb a půstu za mír
139 Postnička
140 Fotografie z plesu 2018
141 Tříkrálová sbírka 2018
142 Děkanátní ples 2018
143 Nabídka kurzu Girasole
144 Tříkrálová sbírka 2018
145 Tříkrálová sbírka 2020
146 Tříkrálový koncert
147 Vánoční divadlo
148 Pozvání od Srdce
149 Přednáška pro mládež
150 Betlémské světlo 2017
151 Pozvání na koncert
152 Pozvání na koncert
153 Srdečně zveme
154 Pozvání
155 Poděkování sponzorům
156 Ekumenická modlitba
157 Mše svatá za donátory
158 Řím 2018
159 Misijní neděle
160 Pozvání
161 Srdečně zveme
162 Pěší pouť do Žarošic
163 Pozvání
164 Srdečně zveme
165 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
166 Poděkování sponzorům
167 Pouť rodin do Žďáru
168 Žehnání aktovek
169 Pouť v Křepicích
170 Kurdějovská pouť
171 Pozvání na kefasfest
172 Farní odpoledne
173 Poklady
174 Noc kostelů 2017
175 Celostátní setkání mládeže
176 Korunovační pouť
177 Děckanáda 2017
178 Přípravný fatimský den
179 Seminář o kurzech Alfa
180 Ohlédnutí - čtvrtý král
181 Pozvání na DSM
182 Čtvrtý král
183 Pozvání
184 Prosba z farnosti Brno-Lesná
185 Přednáška Věry Sosnarové
186 Pozvání na přednášku
187 Pozvánka z Archy
188 Maškarní karneval
189 Farní ples 2017
190 Tříkrálový koncert
191 Pozvání
192 Tříkrálová sbírka 2017
193 Pozvání na koncert
194 Vánoční divadlo 2016
195 Pozvání na duchovní obnovu
196 Všechny děti zveme!
197 Premiéra
198 Pozvání na přednášku - dospívání
199 Adventní koncerty
200 Pozvání na přednášku
201 Ohlédnutí za drakiádou
202 Drakiáda 2016
203 Farní víkend rodin
204 Pozvání na přednášku
205 Sbírka na podporu pastorace
206 Kurz teologie
207 Pouť rodin do Žďáru
208 Benefiční koncert
209 Farní tábory
210 Farní den 2016
211 Mše za nemocné děti
212 První svaté přijímání 2016
213 Farní den 2016
214 Noc kostelů 2016
215 Děckanáda 2016
216 Svatodušní koncert
217 Farní kavárna
218 Farní tábor 2016
219 Foto z farního plesu
220 Děkanátní setkání mládeže
221 Farní shromáždění
222 Ekumenická bohoslužba
223 Pozvání k misiím
224 Farní ples
225 Dětský karneval
226 Vánoční přání
227 Zpovídání před Vánocemi
228 Adventní duchovní obnova
229 Tříkrálová sbírka 2016
230 Bible a my
231 Vánoční divadlo
232 Pubertální Adventní Kalendář
233 Přijde letos Mikuláš?
234 Roráty pro děti
235 Pozvání
236 Pozvání - téma islám
237 Pozvání - téma uprchlíci
238 Pozvání na koncerty
239 Pozvání
240 Pozvání
241 Národní eucharistický kongres
242 Drakiáda
243 Pozvání na přednášku
244 Ohlédnutí za farním táborem
245 Rozloučení
246 Fotogalerie
247 Zemřel Mons. Václav Fišer
248 Žehnání aktovek
249 Ohlédnutí za Nocí kostelů
250 Ohlédnutí za děckanádou
251 Noc kostelů - muzikál
252 Concentus Moraviae
253 Ocenění
254 Pozvání
255 Děckanáda 2015
256 Farní den
257 Noc kostelů 2015
258 Oprava Soch
259 Děkujeme
260 Duchovní obnova
261 Pozvání na karneval
262 Farní shromáždění
263 Novoroční koncert
264 Farní ples
265 Vánoční divadlo
266 Betlémské světlo
267 Poděkování sponzorům
268 Duchovní obnova pro mládež
269 Den pro Blízký východ
270 Honzíkova cesta
271 Biřmování
272 Drakiáda
273 Pozvání
274 Pozvání
275 Pozvání
276 Žehnání aktovek
277 Poděkování za prázdniny
278 Pozvání k žehnání vitráží
279 Pozvání
280 Žehnání dětem
281 Pozvání
282 Vzpomínka na děckanádu
283 Pozvání pro děti
284 Z farního dne
285 Concentus Moraviae
286 Volby
287 Děckanáda 2014
288 Farní den 2014
289 Pozvání
290 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
291 Děkanátní ples "Mexická noc"
292 Poděkování
293 Farní shromáždění
294 Děkanátní ples
295 Vzkaz od Ježíška
296 Dětský maškarní karneval
297 Novoroční koncert
298 Pozvání
299 Adventní koncert
300 Adventní koncert
301 Synoda o rodině
302 Závěrečný večer alfa kurzů
303 Florbalový turnaj
304 Vzdělávání pro dospělé
305 Pozvání
306 Žehnání úrody
307 Slavnost sv. Václava
308 Drakiáda
309 Pouť do Žarošic
310 Žehnání aktovek
311 Oslava životního jubilea
312 Kurzy Alfa
313 Fotky z června
314 Pozvání k východní liturgii
315 Závěrečný táborák
316 Slavnost Ježíše Krista Krále
317 Boží Tělo
318 Hustopečský magazín
319 Perníková chaloupka
320 Děckanáda
321 Pozvání na muzikál
322 Pozvánka
323 Žehnání polí
324 Pozvání k besedě
325 Svatopetrský haléř
326 Pozvání
327 Světový den nemocných
328 Fotogalerie
329 Přátelské utkání
330 Výlet do Bonga
331 Děkanátní ples 2013
332 Farní shromáždění
333 Dětský maškarní karneval
334 Zpravodaj
335 Divadelní představení
336 Florbalový turnaj
337 Adventní koncerty
338 Slavnost sv. Anežky České
339 Děkanátní setkání mládeže
340 Beseda
341 Pozvání
342 Dušičky
343 Misijní neděle
344 Podzimní Cizkrajov 2012
345 Farní pouť do Polska
346 Soustředění scholy Za 9´9
347 Cykloputování
348 100. výročí narození V. Drboly
349 Pouť v Žarošicích
350 Poděkování za prázdniny a tábor
351 První svaté přijímání
352 Děckanáda
353 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
354 Noc kostelů 2014
355 Děckanáda 2012
356 Postní duchovní obnova
357 Poděkování
358 Tříkrálová sbírka
359 Dětský maškarní karneval
360 Farní shromáždění
361 Děkanátní ples 2012
362 Farní pouť do Polska
363 Farní tábor 2012
364 Úmysly mší svatých
365 Adventní koncerty
366 Betlémské světlo
367 Roráty
368 Adventní duchovní obnova
369 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
638361
Dnes107
Včera232
Tento týden1963
Tento měsíc6025
Celkem638361