PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Jarmark pro fond milosrdenství
2 Puls
3 Pastýřský list
4 Dušičky
5 Opatření 12.10.2020
6 První svaté přijímání
7 Teologický kurz
8 Mše a táborák pro děti
9 Cyklopouť do Křtin
10 Pozvání do Kurdějova
11 Aktovky
12 Pozvání
13 Noc kostelů 2020
14 Májový list Svatého otce
15 Farní tábor 2020
16 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
17 Bohoslužby ve Svatém týdnu
18 Pastýřský list - 31.3.2020
19 Výzva papeže Františka v době pandemie
20 Milí farníci, březen 2020
21 Jsme doma
22 Duchovní svaté přijímání
23 Děkanátní setkání mládeže
24 Tříkrálová sbírka 2020
25 Maškarní karneval
26 Farní ples 2020
27 Žehnání varhan ve Starovicích
28 Divadlo o sv. Anežce České
29 Pozvání na přednášku - Anežka
30 Říjen - misijní měsíc
31 Drakiáda 2019
32 Pěší pouť do Žarošic
33 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
34 Ohlédnutí za táborem 2019
35 Pozvání
36 Poděkování ČEZu
37 Výsledky soutěže
38 První svaté přijímání 2019
39 Setkání pečujících
40 Pozvání
41 Noc kostelů 2019
42 Děckanáda 2019
43 Ohlédnutí za farním plesem
44 Ohlédnutí za karnevalem
45 Výtvarná soutěž
46 Pozvání
47 Tříkrálová sbírka 2019
48 Dětský karneval
49 Faní ples 2018
50 Výlet do Mikulova
51 Zveme do Staroviček
52 Tříkrálový koncert 2019
53 Tříkrálová sbírka 2019
54 Farnost Starovičky zve
55 Pozvání
56 Pozvání do Starovic
57 Drakiáda
58 Dušičky
59 Pozvání
60 Zveme na přednášku
61 Charitativní bazar
62 Žehnání Hustopečím
63 Hlavní pouť v Žarošicích
64 Pouť do Žarošic
65 Žehnání aktovek
66 Pozvání
67 Farní odpoledne
68 První svaté přijímání 2018
69 Farnost Kurdějov srdečně zve
70 Pouť do Mariazell
71 Pozvání na koncert
72 Noc kostelů 2018
73 Pozvání
74 Žehnání polí a nového kříže
75 Diecézní pouť ministrantů 2018
76 Děckanáda 2018
77 Pozvání na muzikál
78 Pozvání na setkání mládeže
79 Pozvání
80 Den modliteb a půstu za mír
81 Postnička
82 Fotografie z plesu 2018
83 Tříkrálová sbírka 2018
84 Děkanátní ples 2018
85 Nabídka kurzu Girasole
86 Tříkrálová sbírka 2018
87 Tříkrálová sbírka 2020
88 Tříkrálový koncert
89 Vánoční divadlo
90 Pozvání od Srdce
91 Přednáška pro mládež
92 Betlémské světlo 2017
93 Pozvání na koncert
94 Pozvání na koncert
95 Srdečně zveme
96 Pozvání
97 Poděkování sponzorům
98 Ekumenická modlitba
99 Mše svatá za donátory
100 Řím 2018
101 Misijní neděle
102 Pozvání
103 Srdečně zveme
104 Pěší pouť do Žarošic
105 Pozvání
106 Puls
107 Srdečně zveme
108 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
109 Poděkování sponzorům
110 Pouť rodin do Žďáru
111 Žehnání aktovek
112 Pouť v Křepicích
113 Kurdějovská pouť
114 Pozvání na kefasfest
115 Farní odpoledne
116 Poklady
117 Noc kostelů 2017
118 Celostátní setkání mládeže
119 Korunovační pouť
120 Děckanáda 2017
121 Přípravný fatimský den
122 Seminář o kurzech Alfa
123 Ohlédnutí - čtvrtý král
124 Pozvání na DSM
125 Čtvrtý král
126 Pozvání
127 Prosba z farnosti Brno-Lesná
128 Přednáška Věry Sosnarové
129 Pozvání na přednášku
130 Pozvánka z Archy
131 Maškarní karneval
132 Farní ples 2017
133 Tříkrálový koncert
134 Pozvání
135 Tříkrálová sbírka 2017
136 Pozvání na koncert
137 Vánoční divadlo 2016
138 Pozvání na duchovní obnovu
139 Všechny děti zveme!
140 Premiéra
141 Pozvání na přednášku - dospívání
142 Adventní koncerty
143 Pozvání na přednášku
144 Ohlédnutí za drakiádou
145 Drakiáda 2016
146 Farní víkend rodin
147 Pozvání na přednášku
148 Sbírka na podporu pastorace
149 Kurz teologie
150 Pouť rodin do Žďáru
151 Benefiční koncert
152 Farní tábory
153 Farní den 2016
154 Mše za nemocné děti
155 První svaté přijímání 2016
156 Farní den 2016
157 Noc kostelů 2016
158 Děckanáda 2016
159 Svatodušní koncert
160 Farní kavárna
161 Farní tábor 2016
162 Foto z farního plesu
163 Děkanátní setkání mládeže
164 Farní shromáždění
165 Ekumenická bohoslužba
166 Pozvání k misiím
167 Farní ples
168 Dětský karneval
169 Vánoční přání
170 Adventní duchovní obnova
171 Tříkrálová sbírka 2016
172 Bible a my
173 Vánoční divadlo
174 Pubertální Adventní Kalendář
175 Svařákový přípitek a punč od punčošek
176 Přijde letos Mikuláš?
177 Roráty pro děti
178 Pozvání
179 Pozvání - téma islám
180 Pozvání - téma uprchlíci
181 Pozvání na koncerty
182 Pozvání
183 Pozvání
184 Národní eucharistický kongres
185 Drakiáda
186 Pozvání na přednášku
187 Ohlédnutí za farním táborem
188 Rozloučení
189 Fotogalerie
190 Zemřel Mons. Václav Fišer
191 Žehnání aktovek
192 Ohlédnutí za Nocí kostelů
193 Ohlédnutí za děckanádou
194 Noc kostelů - muzikál
195 Concentus Moraviae
196 Ocenění
197 Pozvání
198 Děckanáda 2015
199 Farní den
200 Noc kostelů 2015
201 Oprava Soch
202 Děkujeme
203 Duchovní obnova
204 Pozvání na karneval
205 Farní shromáždění
206 Novoroční koncert
207 Farní ples
208 Vánoční divadlo
209 Betlémské světlo
210 Poděkování sponzorům
211 Duchovní obnova pro mládež
212 Den pro Blízký východ
213 Honzíkova cesta
214 Biřmování
215 Drakiáda
216 Pozvání
217 Pozvání
218 Pozvání
219 Žehnání aktovek
220 Poděkování za prázdniny
221 Pozvání k žehnání vitráží
222 Pozvání
223 Žehnání dětem
224 Pozvání
225 Vzpomínka na děckanádu
226 Pozvání pro děti
227 Z farního dne
228 Concentus Moraviae
229 Volby
230 Děckanáda 2014
231 Farní den 2014
232 Pozvání
233 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
234 Děkanátní ples "Mexická noc"
235 Poděkování
236 Farní shromáždění
237 Děkanátní ples
238 Vzkaz od Ježíška
239 Dětský maškarní karneval
240 Novoroční koncert
241 Pozvání
242 Adventní koncert
243 Adventní koncert
244 Synoda o rodině
245 Závěrečný večer alfa kurzů
246 Florbalový turnaj
247 Vzdělávání pro dospělé
248 Pozvání
249 Žehnání úrody
250 Slavnost sv. Václava
251 Drakiáda
252 Pouť do Žarošic
253 Žehnání aktovek
254 Oslava životního jubilea
255 Kurzy Alfa
256 Fotky z června
257 Pozvání k východní liturgii
258 Závěrečný táborák
259 Slavnost Ježíše Krista Krále
260 Boží Tělo
261 Hustopečský magazín
262 Perníková chaloupka
263 Děckanáda
264 Pozvání na muzikál
265 Pozvánka
266 Žehnání polí
267 Pozvání k besedě
268 Pozvání
269 Světový den nemocných
270 Fotogalerie
271 Přátelské utkání
272 Výlet do Bonga
273 Děkanátní ples 2013
274 Farní shromáždění
275 Dětský maškarní karneval
276 Zpravodaj
277 Divadelní představení
278 Florbalový turnaj
279 Adventní koncerty
280 Slavnost sv. Anežky České
281 Děkanátní setkání mládeže
282 Beseda
283 Pozvání
284 Dušičky
285 Misijní neděle
286 Podzimní Cizkrajov 2012
287 Farní pouť do Polska
288 Soustředění scholy Za 9´9
289 Cykloputování
290 100. výročí narození V. Drboly
291 Pouť v Žarošicích
292 Poděkování za prázdniny a tábor
293 První svaté přijímání
294 Děckanáda
295 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
296 Noc kostelů 2014
297 Děckanáda 2012
298 Postní duchovní obnova
299 Poděkování
300 Tříkrálová sbírka
301 Dětský maškarní karneval
302 Farní shromáždění
303 Děkanátní ples 2012
304 Farní pouť do Polska
305 Farní tábor 2012
306 Úmysly mší svatých
307 Adventní koncerty
308 Betlémské světlo
309 Roráty
310 Adventní duchovní obnova
311 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
491257
Dnes79
Včera137
Tento týden888
Tento měsíc2401
Celkem491257