PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Farní ples
2 Večer chval Live 4G v Popicích
3 Děkanátní setkání mládeže
4 Tříkrálová sbírka 2024
5 Vánoční divadlo
6 Pozvání od Srdce
7 Rozloučení s Marií Fišerovou
8 Zpovídání před vánočními svátky
9 Vánoční jarmark
10 Advent ve farnosti Hustopeče
11 Týden modliteb za mládež
12 Godzone tour 2023
13 Potravinová sbírka 11.11.2023
14 Vincent de Paul
15 Srdečně zveme
16 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
17 Ekumenické setkání
18 Charismatická konference 2023
19 Postní duchovní obnova
20 Mikulášská nadílka 2022
21 Pozvání
22 Charitativní koncert
23 Děkanátní setkání mládeže
24 110.výročí narození P. Václava Drboly
25 Teologický kurz
26 Pouť rodin 2022
27 Pozvání na konferenci 2022
28 Modlitební karavan
29 Pozvání do Kurdějova
30 Pozvání
31 Absolventský koncert 2022
32 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
33 Pozvání ke společné modlitbě
34 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
35 Pozvání z Centra naděje a pomoci
36 ARCHA Rajnochovice
37 Jarní prázdniny pro mladé
38 Tříkrálová sbírka 2022
39 Pozvání od Srdce
40 Pozvání k adventním koncertům
41 Průvodce adventem
42 Online kurz pro mladé
43 Naber správný směr
44 Srdečně zveme
45 Děti ze Staroviček srdečně zvou
46 Srdečně zveme
47 Pozvání
48 Pozvání ze Staroviček
49 Nabídka pomoci
50 Pozvání k pěší pouti
51 Večer chval
52 Pozvání z Kurdějova
53 Závěrečná mše pro děti
54 Přednáška pro dospívající
55 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
56 Večer chval
57 Noc kostelů 2021
58 Pozvání k online obnově
59 Korunovační pouť v Žarošicích
60 Srdečně zveme
61 Žehnání polím
62 Farní tábor 2021
63 Online přenos z katedrály
64 Uctění památky
65 Velikonoční obřady
66 Možnost získání odpustků
67 Rok Svatého Josefa
68 Poselství papeže Františka k postní době 2021
69 Povolání ke kněžství
70 Valentinská pouť
71 Kurz pro dívky
72 Děkujeme!
73 Pokladničky v Hustopečích
74 Tříkrálová sbírka 2021
75 Jarmark pro fond milosrdenství
76 Adventní výzva pro děti
77 Výzva otce biskupa
78 Puls
79 Pastýřský list
80 Možnost získat odpustky prodloužena
81 Náš společný domov
82 Výzva k modlitbě růžence
83 Opatření 12.10.2020
84 První svaté přijímání
85 Teologický kurz
86 Mše a táborák pro děti
87 Cyklopouť do Křtin
88 Pozvání do Kurdějova
89 Aktovky
90 Pozvání
91 Noc kostelů 2020
92 Májový list Svatého otce
93 Farní tábor 2020
94 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
95 Bohoslužby ve Svatém týdnu
96 Pastýřský list - 31.3.2020
97 Výzva papeže Františka v době pandemie
98 Milí farníci, březen 2020
99 Jsme doma
100 Duchovní svaté přijímání
101 Děkanátní setkání mládeže
102 Tříkrálová sbírka 2020
103 Maškarní karneval
104 Farní ples 2020
105 Žehnání varhan ve Starovicích
106 Divadlo o sv. Anežce České
107 Pozvání na přednášku - Anežka
108 Říjen - misijní měsíc
109 Drakiáda 2019
110 Pěší pouť do Žarošic
111 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
112 Ohlédnutí za táborem 2019
113 Pozvání
114 Poděkování ČEZu
115 Výsledky soutěže
116 První svaté přijímání 2019
117 Setkání pečujících
118 Pozvání
119 Noc kostelů 2019
120 Děckanáda 2019
121 Ohlédnutí za farním plesem
122 Ohlédnutí za karnevalem
123 Výtvarná soutěž
124 Pozvání
125 Tříkrálová sbírka 2019
126 Dětský karneval
127 Faní ples 2018
128 Výlet do Mikulova
129 Zveme do Staroviček
130 Tříkrálový koncert 2019
131 Tříkrálová sbírka 2019
132 Farnost Starovičky zve
133 Pozvání
134 Pozvání do Starovic
135 Dušičky
136 Pozvání
137 Zveme na přednášku
138 Charitativní bazar
139 Žehnání Hustopečím
140 Hlavní pouť v Žarošicích
141 Pouť do Žarošic
142 Žehnání aktovek
143 Pozvání
144 Farní odpoledne
145 První svaté přijímání 2018
146 Farnost Kurdějov srdečně zve
147 Pouť do Mariazell
148 Pozvání na koncert
149 Noc kostelů 2018
150 Pozvání
151 Žehnání polí a nového kříže
152 Diecézní pouť ministrantů 2018
153 Děckanáda 2018
154 Pozvání na muzikál
155 Pozvání na setkání mládeže
156 Pozvání
157 Den modliteb a půstu za mír
158 Postnička
159 Fotografie z plesu 2018
160 Tříkrálová sbírka 2018
161 Děkanátní ples 2018
162 Nabídka kurzu Girasole
163 Tříkrálová sbírka 2018
164 Tříkrálová sbírka 2020
165 Tříkrálový koncert
166 Vánoční divadlo
167 Pozvání od Srdce
168 Přednáška pro mládež
169 Betlémské světlo 2017
170 Pozvání na koncert
171 Pozvání na koncert
172 Srdečně zveme
173 Pozvání
174 Poděkování sponzorům
175 Ekumenická modlitba
176 Mše svatá za donátory
177 Řím 2018
178 Misijní neděle
179 Pozvání
180 Srdečně zveme
181 Pěší pouť do Žarošic
182 Pozvání
183 Srdečně zveme
184 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
185 Poděkování sponzorům
186 Pouť rodin do Žďáru
187 Žehnání aktovek
188 Pouť v Křepicích
189 Kurdějovská pouť
190 Pozvání na kefasfest
191 Farní odpoledne
192 Poklady
193 Noc kostelů 2017
194 Celostátní setkání mládeže
195 Korunovační pouť
196 Děckanáda 2017
197 Přípravný fatimský den
198 Seminář o kurzech Alfa
199 Ohlédnutí - čtvrtý král
200 Pozvání na DSM
201 Čtvrtý král
202 Pozvání
203 Prosba z farnosti Brno-Lesná
204 Přednáška Věry Sosnarové
205 Pozvání na přednášku
206 Pozvánka z Archy
207 Maškarní karneval
208 Farní ples 2017
209 Tříkrálový koncert
210 Pozvání
211 Tříkrálová sbírka 2017
212 Pozvání na koncert
213 Vánoční divadlo 2016
214 Pozvání na duchovní obnovu
215 Všechny děti zveme!
216 Premiéra
217 Pozvání na přednášku - dospívání
218 Adventní koncerty
219 Pozvání na přednášku
220 Ohlédnutí za drakiádou
221 Drakiáda 2016
222 Farní víkend rodin
223 Pozvání na přednášku
224 Sbírka na podporu pastorace
225 Kurz teologie
226 Pouť rodin do Žďáru
227 Benefiční koncert
228 Farní tábory
229 Farní den 2016
230 Mše za nemocné děti
231 První svaté přijímání 2016
232 Farní den 2016
233 Noc kostelů 2016
234 Děckanáda 2016
235 Svatodušní koncert
236 Farní kavárna
237 Farní tábor 2016
238 Foto z farního plesu
239 Děkanátní setkání mládeže
240 Farní shromáždění
241 Ekumenická bohoslužba
242 Pozvání k misiím
243 Farní ples
244 Dětský karneval
245 Vánoční přání
246 Zpovídání před Vánocemi
247 Adventní duchovní obnova
248 Tříkrálová sbírka 2016
249 Bible a my
250 Vánoční divadlo
251 Pubertální Adventní Kalendář
252 Přijde letos Mikuláš?
253 Roráty pro děti
254 Pozvání
255 Pozvání - téma islám
256 Pozvání - téma uprchlíci
257 Pozvání na koncerty
258 Pozvání
259 Pozvání
260 Národní eucharistický kongres
261 Drakiáda
262 Pozvání na přednášku
263 Ohlédnutí za farním táborem
264 Rozloučení
265 Fotogalerie
266 Zemřel Mons. Václav Fišer
267 Žehnání aktovek
268 Ohlédnutí za Nocí kostelů
269 Ohlédnutí za děckanádou
270 Noc kostelů - muzikál
271 Concentus Moraviae
272 Ocenění
273 Pozvání
274 Děckanáda 2015
275 Farní den
276 Noc kostelů 2015
277 Oprava Soch
278 Děkujeme
279 Duchovní obnova
280 Pozvání na karneval
281 Farní shromáždění
282 Novoroční koncert
283 Farní ples
284 Vánoční divadlo
285 Betlémské světlo
286 Poděkování sponzorům
287 Duchovní obnova pro mládež
288 Den pro Blízký východ
289 Honzíkova cesta
290 Biřmování
291 Drakiáda
292 Pozvání
293 Pozvání
294 Pozvání
295 Žehnání aktovek
296 Poděkování za prázdniny
297 Pozvání k žehnání vitráží
298 Pozvání
299 Žehnání dětem
300 Pozvání
301 Vzpomínka na děckanádu
302 Pozvání pro děti
303 Z farního dne
304 Concentus Moraviae
305 Volby
306 Děckanáda 2014
307 Farní den 2014
308 Pozvání
309 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
310 Děkanátní ples "Mexická noc"
311 Poděkování
312 Farní shromáždění
313 Děkanátní ples
314 Vzkaz od Ježíška
315 Dětský maškarní karneval
316 Novoroční koncert
317 Pozvání
318 Adventní koncert
319 Adventní koncert
320 Synoda o rodině
321 Závěrečný večer alfa kurzů
322 Florbalový turnaj
323 Vzdělávání pro dospělé
324 Pozvání
325 Žehnání úrody
326 Slavnost sv. Václava
327 Drakiáda
328 Pouť do Žarošic
329 Žehnání aktovek
330 Oslava životního jubilea
331 Kurzy Alfa
332 Fotky z června
333 Pozvání k východní liturgii
334 Závěrečný táborák
335 Slavnost Ježíše Krista Krále
336 Boží Tělo
337 Hustopečský magazín
338 Perníková chaloupka
339 Děckanáda
340 Pozvání na muzikál
341 Pozvánka
342 Žehnání polí
343 Pozvání k besedě
344 Svatopetrský haléř
345 Pozvání
346 Světový den nemocných
347 Fotogalerie
348 Přátelské utkání
349 Výlet do Bonga
350 Děkanátní ples 2013
351 Farní shromáždění
352 Dětský maškarní karneval
353 Zpravodaj
354 Divadelní představení
355 Florbalový turnaj
356 Adventní koncerty
357 Slavnost sv. Anežky České
358 Děkanátní setkání mládeže
359 Beseda
360 Pozvání
361 Dušičky
362 Misijní neděle
363 Podzimní Cizkrajov 2012
364 Farní pouť do Polska
365 Soustředění scholy Za 9´9
366 Cykloputování
367 100. výročí narození V. Drboly
368 Pouť v Žarošicích
369 Poděkování za prázdniny a tábor
370 První svaté přijímání
371 Děckanáda
372 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
373 Noc kostelů 2014
374 Děckanáda 2012
375 Postní duchovní obnova
376 Poděkování
377 Tříkrálová sbírka
378 Dětský maškarní karneval
379 Farní shromáždění
380 Děkanátní ples 2012
381 Farní pouť do Polska
382 Farní tábor 2012
383 Úmysly mší svatých
384 Adventní koncerty
385 Betlémské světlo
386 Roráty
387 Adventní duchovní obnova
388 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
772348
Dnes58
Včera371
Tento týden1631
Tento měsíc7304
Celkem772348