PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
2 Ekumenické setkání
3 Postní duchovní obnova
4 Mikulášská nadílka 2022
5 Pozvání
6 Charitativní koncert
7 Děkanátní setkání mládeže
8 110.výročí narození P. Václava Drboly
9 Teologický kurz
10 Pouť rodin 2022
11 Pozvání na konferenci 2022
12 Modlitební karavan
13 Pozvání do Kurdějova
14 Pozvání
15 Absolventský koncert 2022
16 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
17 Pozvání ke společné modlitbě
18 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
19 Pozvání z Centra naděje a pomoci
20 ARCHA Rajnochovice
21 Jarní prázdniny pro mladé
22 Tříkrálová sbírka 2022
23 Pozvání od Srdce
24 Pozvání k adventním koncertům
25 Průvodce adventem
26 Online kurz pro mladé
27 Naber správný směr
28 Srdečně zveme
29 Děti ze Staroviček srdečně zvou
30 Srdečně zveme
31 Pozvání
32 Pozvání ze Staroviček
33 Nabídka pomoci
34 Pozvání k pěší pouti
35 Večer chval
36 Pozvání z Kurdějova
37 Závěrečná mše pro děti
38 Přednáška pro dospívající
39 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
40 Večer chval
41 Noc kostelů 2021
42 Pozvání k online obnově
43 Korunovační pouť v Žarošicích
44 Srdečně zveme
45 Žehnání polím
46 Farní tábor 2021
47 Online přenos z katedrály
48 Uctění památky
49 Velikonoční obřady
50 Možnost získání odpustků
51 Rok Svatého Josefa
52 Poselství papeže Františka k postní době 2021
53 Povolání ke kněžství
54 Valentinská pouť
55 Kurz pro dívky
56 Děkujeme!
57 Pokladničky v Hustopečích
58 Tříkrálová sbírka 2021
59 Jarmark pro fond milosrdenství
60 Adventní výzva pro děti
61 Výzva otce biskupa
62 Puls
63 Pastýřský list
64 Možnost získat odpustky prodloužena
65 Náš společný domov
66 Výzva k modlitbě růžence
67 Opatření 12.10.2020
68 První svaté přijímání
69 Teologický kurz
70 Mše a táborák pro děti
71 Cyklopouť do Křtin
72 Pozvání do Kurdějova
73 Aktovky
74 Pozvání
75 Noc kostelů 2020
76 Májový list Svatého otce
77 Farní tábor 2020
78 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
79 Bohoslužby ve Svatém týdnu
80 Pastýřský list - 31.3.2020
81 Výzva papeže Františka v době pandemie
82 Milí farníci, březen 2020
83 Jsme doma
84 Duchovní svaté přijímání
85 Děkanátní setkání mládeže
86 Tříkrálová sbírka 2020
87 Maškarní karneval
88 Farní ples 2020
89 Žehnání varhan ve Starovicích
90 Divadlo o sv. Anežce České
91 Pozvání na přednášku - Anežka
92 Říjen - misijní měsíc
93 Drakiáda 2019
94 Pěší pouť do Žarošic
95 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
96 Ohlédnutí za táborem 2019
97 Pozvání
98 Poděkování ČEZu
99 Výsledky soutěže
100 První svaté přijímání 2019
101 Setkání pečujících
102 Pozvání
103 Noc kostelů 2019
104 Děckanáda 2019
105 Ohlédnutí za farním plesem
106 Ohlédnutí za karnevalem
107 Výtvarná soutěž
108 Pozvání
109 Tříkrálová sbírka 2019
110 Dětský karneval
111 Faní ples 2018
112 Výlet do Mikulova
113 Zveme do Staroviček
114 Tříkrálový koncert 2019
115 Tříkrálová sbírka 2019
116 Farnost Starovičky zve
117 Pozvání
118 Pozvání do Starovic
119 Dušičky
120 Pozvání
121 Zveme na přednášku
122 Charitativní bazar
123 Žehnání Hustopečím
124 Hlavní pouť v Žarošicích
125 Pouť do Žarošic
126 Žehnání aktovek
127 Pozvání
128 Farní odpoledne
129 První svaté přijímání 2018
130 Farnost Kurdějov srdečně zve
131 Pouť do Mariazell
132 Pozvání na koncert
133 Noc kostelů 2018
134 Pozvání
135 Žehnání polí a nového kříže
136 Diecézní pouť ministrantů 2018
137 Děckanáda 2018
138 Pozvání na muzikál
139 Pozvání na setkání mládeže
140 Pozvání
141 Den modliteb a půstu za mír
142 Postnička
143 Fotografie z plesu 2018
144 Tříkrálová sbírka 2018
145 Děkanátní ples 2018
146 Nabídka kurzu Girasole
147 Tříkrálová sbírka 2018
148 Tříkrálová sbírka 2020
149 Tříkrálový koncert
150 Vánoční divadlo
151 Pozvání od Srdce
152 Přednáška pro mládež
153 Betlémské světlo 2017
154 Pozvání na koncert
155 Pozvání na koncert
156 Srdečně zveme
157 Pozvání
158 Poděkování sponzorům
159 Ekumenická modlitba
160 Mše svatá za donátory
161 Řím 2018
162 Misijní neděle
163 Pozvání
164 Srdečně zveme
165 Pěší pouť do Žarošic
166 Pozvání
167 Srdečně zveme
168 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
169 Poděkování sponzorům
170 Pouť rodin do Žďáru
171 Žehnání aktovek
172 Pouť v Křepicích
173 Kurdějovská pouť
174 Pozvání na kefasfest
175 Farní odpoledne
176 Poklady
177 Noc kostelů 2017
178 Celostátní setkání mládeže
179 Korunovační pouť
180 Děckanáda 2017
181 Přípravný fatimský den
182 Seminář o kurzech Alfa
183 Ohlédnutí - čtvrtý král
184 Pozvání na DSM
185 Čtvrtý král
186 Pozvání
187 Prosba z farnosti Brno-Lesná
188 Přednáška Věry Sosnarové
189 Pozvání na přednášku
190 Pozvánka z Archy
191 Maškarní karneval
192 Farní ples 2017
193 Tříkrálový koncert
194 Pozvání
195 Tříkrálová sbírka 2017
196 Pozvání na koncert
197 Vánoční divadlo 2016
198 Pozvání na duchovní obnovu
199 Všechny děti zveme!
200 Premiéra
201 Pozvání na přednášku - dospívání
202 Adventní koncerty
203 Pozvání na přednášku
204 Ohlédnutí za drakiádou
205 Drakiáda 2016
206 Farní víkend rodin
207 Pozvání na přednášku
208 Sbírka na podporu pastorace
209 Kurz teologie
210 Pouť rodin do Žďáru
211 Benefiční koncert
212 Farní tábory
213 Farní den 2016
214 Mše za nemocné děti
215 První svaté přijímání 2016
216 Farní den 2016
217 Noc kostelů 2016
218 Děckanáda 2016
219 Svatodušní koncert
220 Farní kavárna
221 Farní tábor 2016
222 Foto z farního plesu
223 Děkanátní setkání mládeže
224 Farní shromáždění
225 Ekumenická bohoslužba
226 Pozvání k misiím
227 Farní ples
228 Dětský karneval
229 Vánoční přání
230 Zpovídání před Vánocemi
231 Adventní duchovní obnova
232 Tříkrálová sbírka 2016
233 Bible a my
234 Vánoční divadlo
235 Pubertální Adventní Kalendář
236 Přijde letos Mikuláš?
237 Roráty pro děti
238 Pozvání
239 Pozvání - téma islám
240 Pozvání - téma uprchlíci
241 Pozvání na koncerty
242 Pozvání
243 Pozvání
244 Národní eucharistický kongres
245 Drakiáda
246 Pozvání na přednášku
247 Ohlédnutí za farním táborem
248 Rozloučení
249 Fotogalerie
250 Zemřel Mons. Václav Fišer
251 Žehnání aktovek
252 Ohlédnutí za Nocí kostelů
253 Ohlédnutí za děckanádou
254 Noc kostelů - muzikál
255 Concentus Moraviae
256 Ocenění
257 Pozvání
258 Děckanáda 2015
259 Farní den
260 Noc kostelů 2015
261 Oprava Soch
262 Děkujeme
263 Duchovní obnova
264 Pozvání na karneval
265 Farní shromáždění
266 Novoroční koncert
267 Farní ples
268 Vánoční divadlo
269 Betlémské světlo
270 Poděkování sponzorům
271 Duchovní obnova pro mládež
272 Den pro Blízký východ
273 Honzíkova cesta
274 Biřmování
275 Drakiáda
276 Pozvání
277 Pozvání
278 Pozvání
279 Žehnání aktovek
280 Poděkování za prázdniny
281 Pozvání k žehnání vitráží
282 Pozvání
283 Žehnání dětem
284 Pozvání
285 Vzpomínka na děckanádu
286 Pozvání pro děti
287 Z farního dne
288 Concentus Moraviae
289 Volby
290 Děckanáda 2014
291 Farní den 2014
292 Pozvání
293 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
294 Děkanátní ples "Mexická noc"
295 Poděkování
296 Farní shromáždění
297 Děkanátní ples
298 Vzkaz od Ježíška
299 Dětský maškarní karneval
300 Novoroční koncert
301 Pozvání
302 Adventní koncert
303 Adventní koncert
304 Synoda o rodině
305 Závěrečný večer alfa kurzů
306 Florbalový turnaj
307 Vzdělávání pro dospělé
308 Pozvání
309 Žehnání úrody
310 Slavnost sv. Václava
311 Drakiáda
312 Pouť do Žarošic
313 Žehnání aktovek
314 Oslava životního jubilea
315 Kurzy Alfa
316 Fotky z června
317 Pozvání k východní liturgii
318 Závěrečný táborák
319 Slavnost Ježíše Krista Krále
320 Boží Tělo
321 Hustopečský magazín
322 Perníková chaloupka
323 Děckanáda
324 Pozvání na muzikál
325 Pozvánka
326 Žehnání polí
327 Pozvání k besedě
328 Svatopetrský haléř
329 Pozvání
330 Světový den nemocných
331 Fotogalerie
332 Přátelské utkání
333 Výlet do Bonga
334 Děkanátní ples 2013
335 Farní shromáždění
336 Dětský maškarní karneval
337 Zpravodaj
338 Divadelní představení
339 Florbalový turnaj
340 Adventní koncerty
341 Slavnost sv. Anežky České
342 Děkanátní setkání mládeže
343 Beseda
344 Pozvání
345 Dušičky
346 Misijní neděle
347 Podzimní Cizkrajov 2012
348 Farní pouť do Polska
349 Soustředění scholy Za 9´9
350 Cykloputování
351 100. výročí narození V. Drboly
352 Pouť v Žarošicích
353 Poděkování za prázdniny a tábor
354 První svaté přijímání
355 Děckanáda
356 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
357 Noc kostelů 2014
358 Děckanáda 2012
359 Postní duchovní obnova
360 Poděkování
361 Tříkrálová sbírka
362 Dětský maškarní karneval
363 Farní shromáždění
364 Děkanátní ples 2012
365 Farní pouť do Polska
366 Farní tábor 2012
367 Úmysly mší svatých
368 Adventní koncerty
369 Betlémské světlo
370 Roráty
371 Adventní duchovní obnova
372 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
719601
Dnes330
Včera266
Tento týden1070
Tento měsíc7167
Celkem719601