PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Večer chval
2 Pozvání z Kurdějova
3 Závěrečná mše pro děti
4 Přednáška pro dospívající
5 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
6 Večer chval
7 Noc kostelů 2021
8 Pozvání k online obnově
9 Korunovační pouť v Žarošicích
10 Žehnání polím
11 Online přenos z katedrály
12 Uctění památky
13 Velikonoční obřady
14 Poselství papeže Františka k postní době 2021
15 Povolání ke kněžství
16 Valentinská pouť
17 Kurz pro dívky
18 Děkujeme!
19 Pokladničky v Hustopečích
20 Jarmark pro fond milosrdenství
21 Adventní výzva pro děti
22 Výzva otce biskupa
23 Puls
24 Pastýřský list
25 Dušičky
26 Opatření 12.10.2020
27 První svaté přijímání
28 Teologický kurz
29 Mše a táborák pro děti
30 Cyklopouť do Křtin
31 Pozvání do Kurdějova
32 Aktovky
33 Pozvání
34 Noc kostelů 2020
35 Májový list Svatého otce
36 Farní tábor 2020
37 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
38 Bohoslužby ve Svatém týdnu
39 Pastýřský list - 31.3.2020
40 Výzva papeže Františka v době pandemie
41 Milí farníci, březen 2020
42 Jsme doma
43 Duchovní svaté přijímání
44 Děkanátní setkání mládeže
45 Tříkrálová sbírka 2020
46 Maškarní karneval
47 Farní ples 2020
48 Žehnání varhan ve Starovicích
49 Divadlo o sv. Anežce České
50 Pozvání na přednášku - Anežka
51 Říjen - misijní měsíc
52 Drakiáda 2019
53 Pěší pouť do Žarošic
54 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
55 Ohlédnutí za táborem 2019
56 Pozvání
57 Poděkování ČEZu
58 Výsledky soutěže
59 První svaté přijímání 2019
60 Setkání pečujících
61 Pozvání
62 Noc kostelů 2019
63 Děckanáda 2019
64 Ohlédnutí za farním plesem
65 Ohlédnutí za karnevalem
66 Výtvarná soutěž
67 Pozvání
68 Tříkrálová sbírka 2019
69 Dětský karneval
70 Faní ples 2018
71 Výlet do Mikulova
72 Zveme do Staroviček
73 Tříkrálový koncert 2019
74 Tříkrálová sbírka 2019
75 Farnost Starovičky zve
76 Pozvání
77 Pozvání do Starovic
78 Drakiáda
79 Dušičky
80 Pozvání
81 Zveme na přednášku
82 Charitativní bazar
83 Žehnání Hustopečím
84 Hlavní pouť v Žarošicích
85 Pouť do Žarošic
86 Žehnání aktovek
87 Pozvání
88 Farní odpoledne
89 První svaté přijímání 2018
90 Farnost Kurdějov srdečně zve
91 Pouť do Mariazell
92 Pozvání na koncert
93 Noc kostelů 2018
94 Pozvání
95 Žehnání polí a nového kříže
96 Diecézní pouť ministrantů 2018
97 Děckanáda 2018
98 Pozvání na muzikál
99 Pozvání na setkání mládeže
100 Pozvání
101 Den modliteb a půstu za mír
102 Postnička
103 Fotografie z plesu 2018
104 Tříkrálová sbírka 2018
105 Děkanátní ples 2018
106 Nabídka kurzu Girasole
107 Tříkrálová sbírka 2018
108 Tříkrálová sbírka 2020
109 Tříkrálový koncert
110 Vánoční divadlo
111 Pozvání od Srdce
112 Přednáška pro mládež
113 Betlémské světlo 2017
114 Pozvání na koncert
115 Pozvání na koncert
116 Srdečně zveme
117 Pozvání
118 Poděkování sponzorům
119 Ekumenická modlitba
120 Mše svatá za donátory
121 Řím 2018
122 Misijní neděle
123 Pozvání
124 Srdečně zveme
125 Pěší pouť do Žarošic
126 Pozvání
127 Puls
128 Srdečně zveme
129 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
130 Poděkování sponzorům
131 Pouť rodin do Žďáru
132 Žehnání aktovek
133 Pouť v Křepicích
134 Kurdějovská pouť
135 Pozvání na kefasfest
136 Farní odpoledne
137 Poklady
138 Noc kostelů 2017
139 Celostátní setkání mládeže
140 Korunovační pouť
141 Děckanáda 2017
142 Přípravný fatimský den
143 Seminář o kurzech Alfa
144 Ohlédnutí - čtvrtý král
145 Pozvání na DSM
146 Čtvrtý král
147 Pozvání
148 Prosba z farnosti Brno-Lesná
149 Přednáška Věry Sosnarové
150 Pozvání na přednášku
151 Pozvánka z Archy
152 Maškarní karneval
153 Farní ples 2017
154 Tříkrálový koncert
155 Pozvání
156 Tříkrálová sbírka 2017
157 Pozvání na koncert
158 Vánoční divadlo 2016
159 Pozvání na duchovní obnovu
160 Všechny děti zveme!
161 Premiéra
162 Pozvání na přednášku - dospívání
163 Adventní koncerty
164 Pozvání na přednášku
165 Ohlédnutí za drakiádou
166 Drakiáda 2016
167 Farní víkend rodin
168 Pozvání na přednášku
169 Sbírka na podporu pastorace
170 Kurz teologie
171 Pouť rodin do Žďáru
172 Benefiční koncert
173 Farní tábory
174 Farní den 2016
175 Mše za nemocné děti
176 První svaté přijímání 2016
177 Farní den 2016
178 Noc kostelů 2016
179 Děckanáda 2016
180 Svatodušní koncert
181 Farní kavárna
182 Farní tábor 2016
183 Foto z farního plesu
184 Děkanátní setkání mládeže
185 Farní shromáždění
186 Ekumenická bohoslužba
187 Pozvání k misiím
188 Farní ples
189 Dětský karneval
190 Vánoční přání
191 Adventní duchovní obnova
192 Tříkrálová sbírka 2016
193 Bible a my
194 Vánoční divadlo
195 Pubertální Adventní Kalendář
196 Svařákový přípitek a punč od punčošek
197 Přijde letos Mikuláš?
198 Roráty pro děti
199 Pozvání
200 Pozvání - téma islám
201 Pozvání - téma uprchlíci
202 Pozvání na koncerty
203 Pozvání
204 Pozvání
205 Národní eucharistický kongres
206 Drakiáda
207 Pozvání na přednášku
208 Ohlédnutí za farním táborem
209 Rozloučení
210 Fotogalerie
211 Zemřel Mons. Václav Fišer
212 Žehnání aktovek
213 Ohlédnutí za Nocí kostelů
214 Ohlédnutí za děckanádou
215 Noc kostelů - muzikál
216 Concentus Moraviae
217 Ocenění
218 Pozvání
219 Děckanáda 2015
220 Farní den
221 Noc kostelů 2015
222 Oprava Soch
223 Děkujeme
224 Duchovní obnova
225 Pozvání na karneval
226 Farní shromáždění
227 Novoroční koncert
228 Farní ples
229 Vánoční divadlo
230 Betlémské světlo
231 Poděkování sponzorům
232 Duchovní obnova pro mládež
233 Den pro Blízký východ
234 Honzíkova cesta
235 Biřmování
236 Drakiáda
237 Pozvání
238 Pozvání
239 Pozvání
240 Žehnání aktovek
241 Poděkování za prázdniny
242 Pozvání k žehnání vitráží
243 Pozvání
244 Žehnání dětem
245 Pozvání
246 Vzpomínka na děckanádu
247 Pozvání pro děti
248 Z farního dne
249 Concentus Moraviae
250 Volby
251 Děckanáda 2014
252 Farní den 2014
253 Pozvání
254 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
255 Děkanátní ples "Mexická noc"
256 Poděkování
257 Farní shromáždění
258 Děkanátní ples
259 Vzkaz od Ježíška
260 Dětský maškarní karneval
261 Novoroční koncert
262 Pozvání
263 Adventní koncert
264 Adventní koncert
265 Synoda o rodině
266 Závěrečný večer alfa kurzů
267 Florbalový turnaj
268 Vzdělávání pro dospělé
269 Pozvání
270 Žehnání úrody
271 Slavnost sv. Václava
272 Drakiáda
273 Pouť do Žarošic
274 Žehnání aktovek
275 Oslava životního jubilea
276 Kurzy Alfa
277 Fotky z června
278 Pozvání k východní liturgii
279 Závěrečný táborák
280 Slavnost Ježíše Krista Krále
281 Boží Tělo
282 Hustopečský magazín
283 Perníková chaloupka
284 Děckanáda
285 Pozvání na muzikál
286 Pozvánka
287 Žehnání polí
288 Pozvání k besedě
289 Svatopetrský haléř
290 Pozvání
291 Světový den nemocných
292 Fotogalerie
293 Přátelské utkání
294 Výlet do Bonga
295 Děkanátní ples 2013
296 Farní shromáždění
297 Dětský maškarní karneval
298 Zpravodaj
299 Divadelní představení
300 Florbalový turnaj
301 Adventní koncerty
302 Slavnost sv. Anežky České
303 Děkanátní setkání mládeže
304 Beseda
305 Pozvání
306 Dušičky
307 Misijní neděle
308 Podzimní Cizkrajov 2012
309 Farní pouť do Polska
310 Soustředění scholy Za 9´9
311 Cykloputování
312 100. výročí narození V. Drboly
313 Pouť v Žarošicích
314 Poděkování za prázdniny a tábor
315 První svaté přijímání
316 Děckanáda
317 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
318 Noc kostelů 2014
319 Děckanáda 2012
320 Postní duchovní obnova
321 Poděkování
322 Tříkrálová sbírka
323 Dětský maškarní karneval
324 Farní shromáždění
325 Děkanátní ples 2012
326 Farní pouť do Polska
327 Farní tábor 2012
328 Úmysly mší svatých
329 Adventní koncerty
330 Betlémské světlo
331 Roráty
332 Adventní duchovní obnova
333 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
534910
Dnes156
Včera229
Tento týden582
Tento měsíc5338
Celkem534910