PostHeaderIcon Bohoslužby ve Svatém týdnu

Bohoslužby ve Svatém týdnu

 • Bohoslužby ve Svatém týdnu budou bez účasti lidu v kostele - biskupové dovolili jejich slavení ve společenství on line přes internet, není možná účast na bohoslužbě ze záznamu!

 • Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření je udělena dispens od osobní účasti na bohoslužbě. Nabízí se možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (např. Radio Proglas a Televize Noe).

 • Na webových stránkách Liturgie.cz je možné najít podrobnější návrhy pro osobní a rodinnou modlitbu.

 • Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme“ (biskup Vojtěch)

 • Kočičky požehnané na Květnou neděli v týdnu budou k dispozici do rozebrání v předsíni kostela.

 • Časy bohoslužeb ponecháváme jako obvykle.

 • Kostel bude v určité hodiny otevřený k soukromé modlitbě, nebude se ale připravovat adorace kříže ani Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí.

 • Na Velikonoční neděli může velikonoční pokrmy požehnat (i jindy) někdo z členů rodiny: musí pouze použít stanovenou modlitbu a nedělá nad jídlem znamení kříže jako kněz, spíše požehná každý sebe: 

 • "Pane Ježíši Kriste, ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři, v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě večer jsi přišel k Apoštolům, abys s nimi společně pojedl; prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství, abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání. Amen. Ať nám požehná Bůh Otec i Syn i Duch svatý."

Svátost smíření

 • Po dobu trvání restriktivních opatření se doporučuje odložit svátost smíření na dobu, až budou opatření zrušena, a prozatím využít možnosti dosáhnout odpuštění hříchů, a to i smrtelných, prostřednic­tvím dokonalé lítosti vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázenou pevným předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, jak­mile to bude možné (srov. KKC č. 1452).

 • Pokud by ale někdo chtěl nyní přistoupit ke sv. smíření, je možné se s knězem domluvit - kněz i kajícník zachovají příslušná bezpečností opatření, tj. prostorné místo mimo zpovědnici (kostel, boční kaple, sakristie), dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných roušek, a to tak, aby nebylo ohroženo zachování zpovědního tajemství a byla zachována patřičná diskrétnost.

 • Kontakt na kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím:

 • o.Jan Nekuda 723 529 476
 • o. Vojtěch Zahrádka 737647314

 • Přejeme Vám požehnaný čas velikonočních svátků, aby nás i toto netradiční prožívání úžeji spojilo s Ježíšem Kristem,který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem.

 • O.Jan Nekuda, o. Vojtěch Zahrádka
Share
 
Přihlášení



Návštěvnost
808714
Dnes148
Včera346
Tento týden1043
Tento měsíc4515
Celkem808714