PostHeaderIcon Smíšený pěvecký sbor

Chrámový sbor při kostele sv.Václava v Hustopečích doprovází svým zpěvem liturgické slavnosti během roku. Každoročně o Vánocích pořádá koncert a zahajuje Noc kostelů.

Zkoušky sboru jsou každé úterý 17,30 hodin v klubovně kostela.

Sbor vede Mgr. Pavla Toncrová

Historie chrámového sboru Hustopeče

Původně to byly 3 chrámové sbory.  V Hustopečích, pod vedením pana Antonína Šmardy st., v Přísnoticích, pod vedením pana Antonína Šmardy ml. a začínající sbor ve Vranovicích, který vedla tenkrát gymnazistka a žákyně ZUŠ u pana Antonína Šmardy ml.  Pavla Toncrová.  Protože oba sbory, Vranovický  i Přísnotický  nebyl velký, rozhodl se pan Šmarda pro spojení těchto sborů. Cílem každého roku byl vánoční koncert duchovní hudby v obou vesnicích, či významné církevní svátky.  Každý koncert doprovázel kromě varhan i orchestr KMČ, ve kterém hráli žáci a kamarádi pana Šmardy ml. Zkratka KMČ znamená – „kdo má čas“. Podle toho se také měnilo osazení orchestru.

V roce 2001 oslavil sbormistr hustopečského sboru pan Šmarda st. své 80 - té narozeniny. Jeho syn, A. Šmarda ml. mu připravil tajně koncert, na kterém se měly podílet jak sbory z Vranovic, Hustopečí, tak i orchestr KMČ. V Hustopečích měl tento koncert velký úspěch, neboť na pódiu v kulturním domě stál 50 - ti členný sbor. Spokojenost byla i na straně obou dirigentů, a tak se rozhodli, že vánoční koncert bude vždy společný. Zkoušky probíhaly odděleně, ale nacvičoval se stejný repertoár. Na koncertech se tak vedle sebe postavili otec a syn. Antonín Šmarda st. hrál na varhany, jeho syn Antonín Šmarda ml. dirigoval. Tato spolupráce trvala ale jen 3 roky. V roce 2004 zemřel pan Šmarda st. a jeho syn se ujal i sboru v Hustopečích.

Ve Vranovicích začaly probíhat pro urychlení práce dělené zkoušky, při kterých panu Šmardovi vypomáhala Pavla Toncrová. Pan sbormistr Šmarda ml. však náhle v květnu 2007 v nedožitých 60 - ti letech zemřel a zůstaly zde 2 sbory. Obou sborů se proto ujala Pavla Toncrová, která doposud s panem Šmardou spolupracovala a mnohé se od něj naučila.

Během prázdnin r. 2010 se demokraticky rozhodlo o trvalé rozluce obou sborů a od září šel každý sbor již svou cestou. Chrámového sboru při kostele sv. Václava a sv. Anežky v Hustopečích se opět ujala Mgr. Pavla Toncrová

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
PřihlášeníNávštěvnost
808719
Dnes153
Včera346
Tento týden1048
Tento měsíc4520
Celkem808719