PostHeaderIcon Duchovní svaté přijímání


Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho - přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil:
"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

V tradici církve najdeme takzvané "duchovní přijímání", inspirované vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto "duchovní přijímání" skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního - fyzického - přijímání této svátosti.

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: "Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!"

Převzato ze stránek www.biskupstvi.cz, zpracoval R.D. Mgr. Zdeněk Drštka

 

Jako alternativu k "duchovnímu přijímání" lze využít i tyto modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímán v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Kancionál 042

 

PostHeaderIcon Postní almužna

26. únor - 19. duben 2020

Od Popeleční středy byly ve farnosti připraveny papírové schránky

- POSTNIČKY -

do kterých po celou postní dobu můžete vhazovat svoje finanční příspěvky,
které ušetříte odříkáím si během 40 denního postního období.
Darovaný výtěžek využijeme ve prospěch potravinové pomoci,
kterou naše farnost poskytuje sociálně slabým jednotlivcům a rodinám v našem okolí.

Děkujeme!

Postní almužny přineseme do kostela po skončení postní doby
a mimořádných opatření.

 

PostHeaderIcon Jsme doma


Diecézní katechetické centrum v Brně

pro vás připravilo malý přehled inspirací a odkazů

pro využití nečekaně vzniklého času.

Náměty najdete pod odkazem JSME DOMA.

 

PostHeaderIcon Děkujeme

 

Římskokatolická farnost Hustopeče

děkuje všem sponzorům a dárcům

za všechny finanční dary a jakoukoli pomoc.

 

Děkujeme za Vaši podporu!

 

PostHeaderIcon Poděkování sponzorům

 
PřihlášeníNávštěvnost
437341
Dnes147
Včera178
Tento týden742
Tento měsíc325
Celkem437341